Zoeken Account Winkelwagen 0

Maak een account aan

Privacy

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Bajoh Parketteurs is niet verplicht. U heeft ten alle tijden zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Indien er invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Het gaat hierbij o.a. om gegevens als naam, contactgegevens en e-mailadres. Bepaalde gegevens - zoals URL, IP-adres, browsertype en taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website - worden automatisch vastgelegd. Alle informatie wordt door Bajoh Parketteurs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Bajoh Parketteurs kan in uiterst speciale gevallen - ongeacht uw toestemming daarvoor - gegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zoals bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen.

Voor vragen over de manier waarop Bajoh Parketteurs met uw persoonsgegevens omgaat, indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of laten wissen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Indien Bajoh Parketteurs niet - of niet volledig - kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Bajoh Parketteurs u vragen om uw verzoek nader te specificeren. Bajoh Parketteurs schort de uitvoering van uw verzoek op totdat de nadere specificatie is verstrekt. Bajoh Parketteurs stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Wijzigen van het privacybeleid

Bajoh Parketteurs behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen, en adviseert dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Cookiemelding

Bajoh Parketteurs maakt gebruik van functionele cookies. Bajoh Parketteurs maakt geen gebruik van cookies voor andere doeleinden. Om onze website goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat u onze cookies accepteert. Voor vragen of opmerkingen over de manier waarop Bajoh Parketteurs gebruikt maakt van cookies kunt u altijd - telefonisch of per e-mail - contact met ons opnemen. U kunt een bericht sturen naar info@bajoh.nl of via het contactformulier. Wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0347-341630.