Zoeken Account Winkelwagen 0

Maak een account aan

Categorieën

Categorieën

Alle producten
Vloeren
Alle Vloeren
Onderhoud
Onderhoud - alle producten
Onderhoud Parketvloer
Onderhoud Parketvloer
Conditioner
Polish
Reiniger
Parketontvetter
Intensiefreiniger
Onderhoudsset
Onderhoudsolie
Zeep
Polish remover
Vlekverwijderaar
(Hard)waxolie
Olie
Was
Onderhoud PVC-vloer
Onderhoud PVC-vloer
Polish
Reiniger
Reparatiemiddel
Zeep
Intensiefreiniger
Onderhoudsset
Hulpmiddelen
Hulpmiddelen
Pad
Microvezeldoek
Onderhoud Laminaatvloer
Onderhoud Laminaatvloer
Zeep
Reiniger
Polish
Intensiefreiniger
Onderhoudsset
Houtverzorging
Houtverzorging
Houtontgrijzer
Categorieën
Alle producten
Vloeren
Alle Vloeren
Onderhoud
Onderhoud - alle producten
Onderhoud Parketvloer
Onderhoud Parketvloer
Conditioner
Polish
Reiniger
Parketontvetter
Intensiefreiniger
Onderhoudsset
Onderhoudsolie
Zeep
Polish remover
Vlekverwijderaar
(Hard)waxolie
Olie
Was
Onderhoud PVC-vloer
Onderhoud PVC-vloer
Polish
Reiniger
Reparatiemiddel
Zeep
Intensiefreiniger
Onderhoudsset
Hulpmiddelen
Hulpmiddelen
Pad
Microvezeldoek
Onderhoud Laminaatvloer
Onderhoud Laminaatvloer
Zeep
Reiniger
Polish
Intensiefreiniger
Onderhoudsset
Houtverzorging
Houtverzorging
Houtontgrijzer

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bajoh Parketteurs heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Bajoh Parketteurs hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Bajoh Parketteurs aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Bajoh Parketteurs worden gemeld.

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd. Alle prijzen op de site zijn in euro, inclusief 21% BTW.

Levering

Bij alle producten staat een indicatie van de levertijd. Wanneer u meerdere producten heeft besteld met verschillende levertijden, dan houden wij de levertijd aan van het product met de langste levertijd, tenzij het verschil in levertijd groter is dan 7 dagen. In deze gevallen zal een gedeelte van uw bestelling later worden nageleverd. Bajoh Parketteurs probeert uw bestelling binnen de aangegeven levertijd bij u te bezorgen. Levertijden aangegeven op de site zijn indicatief, deze kunnen wijzigen zonder dat Bajoh Parketteurs hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Annuleren van de order

U kunt uw order kosteloos annuleren totdat uw order is verzonden. Alle annuleringen dienen aan Bajoh Parketteurs kenbaar te worden gemaakt. Dit kan telefonisch, per e-mail of via ons contactformulier. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en ordernummer door te geven. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij, indien deze niet bij ons bekend is, tevens u bankrekeningnummer nodig

Afkoelingsperiode

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Dit is de zogeheten afkoelingsperiode. Deze termijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft ontvangen. Een uitzondering hierop geldt voor speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons binnen deze termijn telefonisch, per post, per e-mail, via ons contactformulier, of via het retour aanmeld formulier op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. Retourneren is alleen mogelijk indien het artikel compleet, ongebruikt en onbeschadigd is. Retourneren is kosteloos. Bajoh Parketteurs draagt de kosten van de retourzending. Echter bij overmatig gebruik van deze service behoudt Bajoh Parketteurs het recht om te beslissen dat u de retourkosten zelf moet dragen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden z.s.m. - binnen maximaal 7 dagen - aan u terugbetaald.

Verzendkosten

Voor het verzenden van uw bestelling brengen wij € 5,95 aan verzendkosten in rekening. Dit is inclusief BTW.

Overeenkomst

Na het plaatsen van een bestelling komt een overeenkomst tussen Bajoh Parketteurs en een klant tot stand, nadat de bestelling door Bajoh Parketteurs op haalbaarheid is beoordeeld. Bajoh Parketteurs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen / foto's op de internetsite van Bajoh Parketteurs gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Geschillen

Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Bajoh Parketteurs is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Bajoh Parketteurs uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs. Bajoh Parketteurs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt,aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld. Bajoh Parketteurs is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade. De opdrachtgever vrijwaart Bajoh Parketteurs uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

Cookiemelding

Bajoh Parketteurs maakt gebruik van functionele cookies. Bajoh Parketteurs maakt geen gebruik van cookies voor andere doeleinden. Om onze website goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat u onze cookies accepteert. Voor vragen of opmerkingen over de manier waarop Bajoh Parketteurs gebruikt maakt van cookies kunt u altijd - telefonisch of per e-mail - contact met ons opnemen. U kunt een bericht sturen naar info@bajoh.nl of via het contactformulier. Wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0347-341630.